V soboto,16. februarja 2019. je v Domu krajanov Turjak potekal redni občni zbor društva s približno polovično udeležbo članov in članic.

Predsednik društva Marko Šavli je predstavil finančno poslovanje v letu 2018, ki je bilo pozitivno, uresničene so bile tudi skoraj vse aktivnosti. Zaradi njegovega odstopa je bil izvoljen nov predsednik, eno leto (do naslednjih rednih volitev) bo društvo vodil Alojz Senčar, Na zboru se je zahvalil dosedanjemu predsedniku, predstavil načrt za naslednje leto in izrazil željo po nadaljnjem uspešnem delovanju in sodelovanju v društvu.