Na začetku vasi stoji kapelica iz leta 1882, ki je bila obnovljena leta 1935, ko je dobila tudi nov kipec Marije z Jezusom.

Star kipec je bil prenesen v kapelico sredi vasi, ki je bila zgrajena leta 1935 (po nekaterih podatkih naj bi jo postavili celo že po prvi svetovni vojni kot izpolnitev zaobljube, ker se je eden od članov, po domače Zevnikarjeve družine srečno vrnil iz vojske). Leta 1985 je bila tudi ta kapelica delno obnovljena, temeljito pa leta 2016, ko je bil vanjo vgrajen še en Marijin kipec, prinesen z romanja v Lurd.