Spoznali boste nekaj veliko zanimivosti v teh krajih. Cene so odvisne od podrobnosti programa in števila udeležencev.

DOPOLDANSKI OBISK GRADEŽA

- sprejem prijaznih domačinov pri sušilnici sadja ter pokušina suhega sadja in domačih dobrot

- predstavitev zgodovine vasi

- ogled sušilnice in predstavitev postopka tradicionalnega sušenja sadja, v sušilni sezoni (september-november) tudi ogled sušenja

- ogled druge ohranjene dediščine vasi (rubrika Znamenitosti), nekaterih starih opravil in običajev

- ogled zbirke starega kmečkega orodja pod kozolcem, razlaga uporabe orodja ter tradicionalne pridelave, predelave in priprave hrane, kot pred več stoletji

- Trubarjeva malica (prosena kaša s suhimi slivami, krhljak in krhljevka), suho sadje, domači napitki

- stojnica za nakup domačih dobrot in izdelkov ter spominkov (ročno izdelani zobotrebci, suho sadje v medu ali žganju, sokovi, marmelade ...)

- spoznavanje vloge turjaških grofov (Auerspergov) in njihove podpore začetnikom slovenske književnosti, predstavitev grajskega kompleksa (grad je trenutno zaprt)

- možen enourni sprehod do gradu in turjaške kapele (z ohranjenim srcem Hannna Auersperga) in/ali do slikovitih Bajdinških slapov

- po želji v okolici gradu organiziramo lokostrelsko delavnico

- možen nezahteven vzpon (slupaj ura in pol hoje) do cerkve na Gori (sv. Ahac), na god tega svetnika je 22. junija 1593 Andrej Turjaški pri Sisku premagal Turke

- kosilo - možnosti: gostilna in picerija Rozika na Turjaku - s pogledom na Turjaški grad, izletniška kmetija Oblak na Riglju, ki slovi po divjačini, okrepčevalnica Škrabec v Robu ali gostilne Pri Kuklju v Velikih Laščah, Kropec na Mali Slevici ali Brlogar v Malih Laščah

- ogled avtorske (Franja in Slava Petrič) veseloigre Klinčarici o ročnem izdelovanju zobotrebcev v mladosti

 

PREDLOGI ZA POPOLDNE

1. Škocjanski hribi

- ogled župnijske cerkve sv. Kancijana, kjer je bil krščen Primož Trubar in služboval Jurij Dalmatin

- ogled Županove jame, najbogatejše s kapniki na Dolenjskem

- ogled tabora nad vasjo Cerovo, enega najlepše ohranjenih protiturških taborov na Slovenskem

- možna večerja

2. Mišja dolina - z lokalnim vodnikom, peš, s kolesi (možna izposoja) ...

- ogled mokrotnih travnikov (mokrišč) in nizkega barja te doline v območju Natura 2000, ki dajejo zavetje tudi zavarovanim divjim orhidejam in mesojedim rastlinam

- po geološki poti v Kobilji curek, do najvišjega dolenjskega slapa, odkrivanje različnih kamnin in ostankov rimskega vojaškega stolpa iz 4. stoletja

- v zibelki kulture sledimo knjigam v naravi in si sami izdelamo miniaturno knjigo 

- možna večerja

3. Rašica, Veliki Osolnik in proti Zapotoku

- sprehod po rojstni vasi in ogled Trubarjeve domačije

- po gozdnih poteh na Veliki Osolnik do cerkvice sv. Lovrenca, kjer je čudovit razgled

- delavnica suhe robe

- do ranča Horda na kavbojsko malico

4. Krvava Peč - pohod z lokalnim vodnikom

- ogled kraškega izvira Šumnik ter pečin nad sotesko Iške, ki razmejuje Dolenjsko od Notranjske

- ogled cerkve sv. Lenarta

- nastop Lojzovega teatra v kraški vrtači (možen tudi piknik)