Preverite znamenitosti v bližnji okolici Gradeža. Nekaj si lahko ogledate tudi na naslednji povezavi: https://youtu.be/YesmdDLH5VU

Trubarjeva domačija

Primož Trubar je vsem znan kot oče slovenske književnosti. Od lokalnega vodnika boste izvedeli vse o njegovem življenju in delu ter marsikateri podatek, ki ga še niste slišali. Na domačiji si lahko ogledate spominsko sobo, mlin in žago ter se udeležite različnih delavnic. Več na spletnih mestih Zavod Parnas in Trubarjeva domačija.

Spominski sobi Josipa Stritarja in Frana Levstika

Ogledate si lahko spominski sobi Josipa Stritarja in Frana Levstika v Levstikovem domu v Velikih Laščah, ki hranita mnoge njune predmete in dokumente. V bližini je rojstna vas Frana Levstika, Dolnje Retje, kjer je ohranjen znamenit Ilijev kozolec, star vsaj 200 let in zgrajen brez vsakega žeblja; na predelani Levstikovi rojstni hiši je njegova spominska plošča. V rojstni vasi Josipa Stritarja, Podsmreki, je ohranjena kašča z zbirko kmečkega orodja, nasproti nje je na pročelju predelane rojstne hiše pisateljeva reliefna podoba. Več si lahko preberete na spletnem mestu Občine Velike Lašče.

Turjaški grad

Grad naj bi bil zgrajen že v 10. ali 11. stoletju, prvič je bil omenjen leta 1220. Nekdaj je bil last grofov Auerspergov, od katerih je znan Andrej Turjaški, ki je 1593 leta pri Sisku premagal Turke. Na turjaškem pokopališču stoji njihova grobnica, v tamkajšnji kapeli pa je ohranjeno srce Hanna Turjaškega, o katerem boste lahko od vodnika izvedeli celotno legendo. Notranjost gradu je trenutno zaprta, toda po predhodnem dogovoru je možno srečanje z vodnikom, ki vam bo rad razložil zgodovino gradu, izvor imena Turjak in še marsikaj drugega ... 
 

Gora s cerkvijo sv. Ahaca, 748 m

Gora je vrh med vasema Mali in Veliki Ločnik, dostop je možen od tam ter tudi z Gradeža (od 15 do 45 minut). Z vrha je lep pogled na Kurešček in Krim, v jasnem vremenu tudi na Kamniške in Savinjske Alpe. Cerkev je bila zgrajena v spomin na 22. junij, ko goduje Ahac in je leta 1593 Andrej Turjaški pri Sisku premagal Turke. 
 

Bajdinški slapovi

Štirje slapovi na potoku Bajdinec, ki izvira pod Ahacem, šumijo na razdalji 300 metrov, so izredno slikoviti in zaradi lehnjaka še vedno rastejo (prvi je visok osem metrov). Med potjo lahko vidite opuščen mlin. Dostop je možen s Turjaka, do dveh slapov pa tudi z glavne ceste Ljubljana-Turjak. Za pot je potrebna primerna obutev. Poznavalci si spomladi lahko naberejo divji česen - čemaž in šmarnice.
 

Županova jama

Skriva se na polovici poti med Grosupljem in Turjakom, leta 1926 jo je odkril takratni župan. Jamo Ledenico, ki leži 100 od vhoda v brezno, je omenjal že Janez Vajkard Valvazor. Jamo sestavlja več dvoran v skupni dolžini 710 metrov. Občudujemo lahko mnoge slikovite kapnike, med njimi npr. Matjažev prestol in Krstni kamen z več kot 8-metrskim obsegom. Več na spletnem mestu Županove jame.
 

Vodni izvir Mrzlica 

Sprehodite se lahko do vodnega izvira Mrzlica pod vasjo Gradež in do energetske točke »pušave« …

Pot naših krajih vodijo zanimive poti ...

Pot po Trubarjevi rojstni fari

Pot po Trubarjevi rojstni fari je bila leta 2016 na tekmovanju pri TZS ocenjena kot najboljša tematska pot v regiji UE Ljubljana. Oglejte si celoten opis poti na zgibanki.

Velikolaška kulturna pot

Velikolaška kulturna pot je bila leta 2016 na tekmovanju pri TZS ocenjena kot najboljša tematska pot v kočevski regiji. Predstavljena je na spletnem mestu Zavoda Parnas

Turjaška turistična pot

Rekreacija v neokrnjeni naravi, turjaški grajski kompleks, Bajdinški slapovi, cerkev sv. Ahaca na Gori in drugi kulturni in naravni spomeniki

Evropska pešpot 6

od Turjaka, Malega in Velikega Osolnika preko Laz do Predgozda v Rutah, do križišča evropskih pešpoti E6 in E7.

Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Preberite si več: http://las-ppd.si.

Učna gozdna pot Turjak–Rašica

Nasaditve dreves, Stajški studenec, Rašica s cerkvijo sv. Jerneja in Trubarjevo domačijo … Več na spletnem mestu Zavoda Parnas.