V duhu ohranjanja starih šeg in navad smo se na pustno soboto tudi članice in člani našega društva prelevili v pustne "mačkare", kot jih imenujemo po dolenjsko.

Dopoldne so se po vasi podali otroci v spremstvu predsednika društva in nekaj staršev. Popoldne smo odrasli krenili v pustni povorki, kakršna je bila nekoč značilna v teh krajih. Sestavljala jo je ohcetna druščina s pustom na čelu: ženin in nevesta, priči, ta star in ta stara, muskontar, stražnik, nekaj svatov iz vasi in mesta ter obvezna korbarica, ki je pridno nabirala darove vaščanov, da smo se zvečer utrujeni lahko podprli. Žal pa zime nismo uspeli odgnati ...