• ustanovljeno leta 2004, potem ko je bila leta 2003 obnovljena sušilnica sadja
  • šteje skoraj 100 članov z Gradeža in okolice,
  • ima status društva v javnem interesu na področju kulture, ki ga je podelilo Ministrstvo za kulturo, in status turističnega društva, ki ga je podelila Turistična zveza Slovenije
  • skrbimo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter starih običajev,
  • skrbimo za razvoj turizma v čistem naravnem okolju na podeželju,
  • osveščamo o uveljavljanju suhega sadja v zdravi prehrani sedanjih in prihodnjih generacij,
  • organiziramo naravoslovne delavnice o starih opravilih, ekološki pridelavi in shranjevanju hrane,
  • organiziramo oglede dediščine oziroma znamenitosti vasi, pohode in izlete v bližnjo okolico; počitek na senu na kozolcu, pokušino pridelkov in hrane po domačih receptih,
  • pripravljamo obiske kulturnozgodovinskih in naravnih zanimivosti v velikolaški občini – zibelki slovenske književnosti in na poti dediščine od Idrijce do Kolpe;
  • pomagamo pri iskanju nastanitve obiskovalcev.

Leta 2016 smo kot novost v obujanju in ohranjanju starih običajev prvič organizirali »mačkarado« - ženitovanjski sprevod, kot je bil značilen za te kraje. Občasno organiziramo tepežkanje, ličkanje koruze …