Stalna razstava o zgodovini Gradeža

Od leta 2006 je v prostoru poleg sušilnice odprta stalna razstava o zgodovini Gradeža, pri čemer so si pomagali z rezultati dela SEM iz leta 1948. Tako na steni takoj opazite sliko slovenskega skladatelja Marija Kogoja, ki je bil poročen z Gradežanko in je preživel na Gradežu vsa poletja. Slovenski skladatelj Jakob Jež, ki živi v neposredni bližini, je petnajst let delal na glasbeni zapuščini, ki jo je ustvaril Marij Kogoj. Poleg je slika Kogojeve hiše, na kateri opazite tudi vaško lužo, v kateri so nekoč napajali živino, pozimi pa so se otroci drsali. Sledi še vrsta starih fotografij npr. Bajdeta pri izdelavi osovnika (njegov izdelek visi na stropniku); ptiča z vejico na dvestoletni hiši, ki priča o stari gostilniški, sedaj obnovljeni Koroščevi kleti; značilnih kašč, med katerimi se obnavlja lesena Andolškova kašča. V kotu opazite stare gradeške smuči, staro visečo tehtnico, sklednik s staro posodo za kuhanje v peči itd. V albumu lahko preberete zapise pogovorov z najstarejšimi občani iz leta 1948.

Stalna razstava Stalna razstava Stalna razstava