Sprehodi

Čisto neokrnjeno naravno okolje je kot naročeno za sprehode in pohode. Skozi Gradež vodi Turjaška turistična pot, na kateri lahko poleg rekreacije v čisti neokrnjeni naravi spoznate med drugim turjaški grad in celoten turjaški grajski kompleks, Bajdinške slapove, cerkev sv. Ahaca na Gori in mnoge druge kulturne in naravne spomenike. S Turjaka do Trubarjevine je speljana Učna gozdna pot Turjak-Rašica, kjer se že začenja Velikolaška kulturna pot, po kateri peš do drugih znamenitosti ni daleč. Gradež je ena od zanimivosti na poti dediščine Od Idrijce do Kolpe, mimo njega vodi evropska pešpot E6, ki se preko Turjaka, Malega in Velikega Osolnika preko Laz povzpne do Predgozda v Rutah do edinstvenega križišča evropskih pešpoti E6 in E7.

Sprehod po Trubarjevi rojstni fari po 500 letih

Krožna pot se prične na Trubarjevi domačiji na Rašici (ogled Trubarjeve domačije, spominske sobe, žage in mlina; dodatni program: prikaz ročne vezave knjig - Zavod Parnas) Po pobočju Kraja do Škocjana, po najkrajši poti do Trubarjeve krstne cerkve v tedanji Škocjanski fari do cerkve sv. Kancijana v Škocjanu in Trubarjevega spomenika pred cerkvijo (Trubar in škocjanska fara). Sprehod mimo puščavnikove koče do Gradeža in obisk sušilnice sadja Gradež (Trubarjeva malica in ogled razstave; dodatni programi: ogledi: stare sušilnice sadja, muzeja orodja in opreme pod Zabukovčevim kozolcem, Strletovega kozolca z izvlečno diro za sušenje prosa, stare gostilniške kleti v Koroščevi hiši, črne kuhinje in lesene kašče pri Andolšku, Zoretovega čebelnjaka; delavnice: ročno izdelovanje zobotrebcev in pletenje košar, sušenje sadja v peči na drva, shranjevanje in predelava sadja po starem, domače sirarstvo, čebelarstvo). Sprehod mimo zadnjega grajskega bajerja, turjaške grobnice in starega gradu do gradu Turjak (Dalmatinova kapela: Trubar in Turjaški, Trubar za Slovence in Evropo, grajska arhitektura v Trubarjevih časih – primer obnove in dozidave turjaškega gradu; dodatni programi: lokostrelstvo - LKT, viteški plesi in igre - DVDRAT). Sprehod po Učni gozdni poti Turjak–Rašica do vasi Rašica (ogled Stajškega studenca, vasi Rašica s cerkvijo sv. Jerneja in spomenika pod vasjo).