Naravoslovni dnevi in delavnice

V sušilnici sadja in na kmetiji Zabukovec na Gradežu potekajo delavnice o sušenju in tradicionalnem shranjevanju sadja, delavnice ročnega izdelovanja zobotrebcev in pletenja košar.

Za učence osnovne šole pripravljamo naravoslovne dneve in delavnice. Delo poteka v več skupinah, ki se med seboj menjavajo. Program naravoslovnega dneva smo poimenovali Od zemlje do mize, predstavimo pa ekološko pridelavo in predelavo sadja na hribovski kmetiji.

»Od zemlje do mize«

ekološka pridelava in predelava na hribovski kmetiji

  • Od njive do mize
    (ekološka pridelava poljščin, krmljenje živine z ekološko pridelano krmo, pridelava in predelava mesa – sušenje mesa, shranjevanje poljščin, kisanje repe in zelja, ipd.)
  • Od travnika do sira
    (ekološka pridelava, košnja in sušenje, delo v hlevu, molža, predelava mleka: sir, prekajeni sir, maslo, smetana, skuta)
  • Od peške do predelanega sadja
    (divjaki, cepljenje, sadno drevje v travniških sadovnjakih, predelava sadja v sok, marmelade, kompote, suho sadje, žganjekuha, sadna vina, jabolčni kis)