Ljudska skupina »Suhe češplje«

Suhe češplje

Nenavadna imena so v zibelki slovenske književnosti, v Trubarjevih krajih, pogosta. In njihov nastanek je vedno zelo enostaven. Ime skupine Suhe češplje izhaja iz suhega sadja, češplje na Gradežu bogato rodijo in so zelo primerne za sušenje v sušilnici. Zato je poimenovanje po ekološko pridelanem in posušenem sadju za ljudsko skupino Društva za ohranjanje dediščine samo po sebi umevno. Vključuje po eni strani ohranjanje dediščine in po drugi strani razvojno komponento z izobraževanjem ter uveljavljanjem zdravega suhega sadja v prehrani sedanjih in novih generacij, pa tudi turizma na ohranjenem podeželju. Izvirnost in obenem ohranjanje dediščine pa kažejo poleg besedil in napevov tudi domači priročni in stari instrumenti. Zato boste slišali, kaj zmore perilnik, žaga, grablje, procka, česalnik za lan, vedro in lončeni basi treh velikosti, ko jih poprimejo Suhe češplje ob spremljavi harmonike in kitare v rokah dveh »krhljev«.

Skupina Suhe češplje se na odru navadno sama predstavi z verzi Nataše Klinc-Vybiralik

»Me češplje smo suhe iz stare vasi,
se Gradež ji pravi, poznajo jo vsi.
Sušilnica sadja kot nova se zdi,
po njej naša vas zdaj slovi.

Poznamo pravila, kako se suši,
da sadje je pravo in pretrdo ni.
Možje naši radi modrujejo v noč,
če vse je tako kot nekoč.

Skrbeti je treba za mnogo stvari,
da ogenj je pravi, da vso noč gori.
Saj sadje se sočno lahko presuši,
po dimu preveč zadiši.

Smo žene se spomnile starih navad,
se zaubr oblekle, tako kot takrat.
In pesmi nekdanje po vasi zvene,
da ne bi pozabljene ble.

Tako pesem z delom se združila je,
pozabljene hitro težave so vse.
Če kdo sadje suho poskusil bi rad,
k nam vabljen je vsak izmed vas.«

Barbara Pance pa je v Tedenski tribuni Slovenskih novic takole strnila svoje vtise z obiska pri Suhih češpljah v Sušilnici sadja Gradež: »Ko se v pečnici na Gradežu, v kateri bodo že sedemdeseto leto zapored zakurili peč za sušenje domačega sadja, vaške ženske zberejo ob peči, da bi prebrale sočne plodove, ki v lesenih lesah »izgubljajo sočnost in svežino«, se po pogozdenih pobočjih Turjaka razleže pesem. Ljudske viže se iz mrmrajočega napeva čez čas ob podpori potrkavajočih zvokov in razvlečenega meha prelijejo v ubrano petje. Ko postrojijo krhlje v navidezni sušilni red, se gradeška dekleta prelevijo v Suhe češplje«.

Naši nastopi:

Skupina »Suhe češplje« javno nastopa povprečno dvanajstkrat letno. Zapoje in zaigra tako v dvoranah kot na prostem. Gostovala je v številnih krajih po vsej Sloveniji, večkrat v Ljubljani. Nastopila je tudi v italijanskem kraju Sutrio. Sodelovala je v oddajah nacionalne in drugih TV, na nacionalnem radiu in drugih radijskih postajah.