Društvo za ohranjanje dediščine

Društvo za ohranjanje dediščine skrbi:

 • za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • za turistični razvoj na podeželju - v čistem naravnem okolju bogatem z dediščino.

Društvo za ohranjanje dediščine organizira:

 • naravoslovne dneve,
 • delavnice o sušenju in tradicionalnem shranjevanju sadja, ročnem izdelovanju zobotrebcev, pletenju košar;
 • pohode med kulturno in naravno dediščino z ogledi zanimivosti v bližnji okolici;
 • obiske kulturno zgodovinskih in naravnih zanimivosti v velikolaški občini-zibelki slovenske književnosti in na poti dediščine od Idrijce do Kolpe;
 • spoznavanje gradeških skladateljev: Marija Kogoja in Jakoba Ježa;
 • nudi pomoč pri večdnevni nastanitvi obiskovalcev.

Projekt Stari Gradež

Člani društva želimo v okviru razvoja podeželja uresničiti v naslednjih letih še marsikaj, kar smo poimenovali kot projekt Stari Gradež:
 • ohranjanje obnovljene Sušilnice sadja Gradež z možnostjo tradicionalnega načina sušenja sadja in številnih delavnic o tradicionalnih opravilih ter s stalno razstavo na temo zgodovine Gradeža;
 • projektiranje in realizacija projekta »Spominska soba Marija Kogoja«;
 • projektiranje in realizacija projekta »Ureditev starega vaškega središča Gradeža«;
 • obnovitev obeh kapelic na Gradežu;
 • projektiranje in realizacija projekta »Ureditev izvira Mrzlice«;
 • projektiranje in realizacija projekta »Ureditev Kogojeve poti«;
 • ohranjanje gradišča na Sloki gori in ureditev dostopa;
 • ohranjanje kozolca z izvlečno diro za sušenje prosa;
 • ureditev vaške ceste in odvajanja vaških meteornih vod;
 • ureditev kanalizacije;
 • posodobitev telekomunikacijskega omrežja;
 • oživitev nekdanje vinske (gostilniške) kleti;
 • obnovitev nenaseljenih starih hiš za počitnice na podeželju;
 • ohranitev gradežkih stanovanjskih in gospodarskih objektov starejših od 50 let (tri nenaseljene hiše imajo že dovoljenje za obnavljanje za spremenjeno turistično rabo in ovrednotena obnovitvena dela);
 • vzpostavitev didaktičnega programa »Od zemlje do mize« na osnovi zbirke starega orodja in opreme pod Zabukovčevim kozolcem;
 • konjeništvo;
 • ovčjereja;
 • pridelava mleka in sira;
 • bio pridelava tradicionalnih pridelkov in sadjarstvo, pridelava naravnih sokov, jabolčnega kisa, domačega žganja, gozdnega medu, tradicionalno shranjenih pridelkov;
 • izobraževanje prebivalcev Gradeža za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
 • ročna izdelava zobotrebcev, pletenje košar in spominkov;
 • ureditev letnega kopališča.